Jei gamta galėtų kalbėti...
Ji mums pasakytų ačiū.

Aplinkosauga

UAB „Multimeda“ aplinkos apsaugai skiria ypatingą dėmesį ir kruopščiai laikosi aplinkosaugą reglamentuojančių norminių teisės aktų, IKEA IWAY standarto reikalavimų. Įmonė kontroliuoja, kad šių reikalavimų laikytųsi įmonės darbuotojai bei medžiagų tiekėjai.
 
 MES PRISIDEDAME PRIE APLINKOS SAUGOJIMO, TODĖL MES:
 
  • Rūšiuojame atliekas.
  • Griežtai kontroliuojame cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą.
  • Gaminame produktus naudodami ekologiškai švarias, kokybiškas žaliavas bei medžiagas.
  • Esame už atsinaujinančių išteklių naudojimą – turime elektros energiją gaminančią saulės elektrinę.
  • 2008 m. bendrovėje buvo įdiegta FSC® (FSC-CO22224) gamybos grandies sistema, atitinkanti FSC-STD-50-001 V1-2 V2 ir FSC-STD-40-004 V3-0 standarto reikalavimus.